РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност:

Длъжност: главен специалист "Горски инспектор" - 2 бройки, специалист "Горски инспектор" 4 бройки
Звено: РДГ Шумен

На основание глава V, раздел IV, чл.91 от Кодекса на труда Директора на РДГ Шумен обевява конкурс за длъжностите:

Главен специалист "Горски инспектор" 2 щатни бройки - изнесено звено "В.Преслав" и изнесено звено "Паламара"

Специалист "Горски инспектор" 4 щатни бройки - изнесено звено "В.Преслав"(1) и изнесено звено "Търговище"(3)

 

Материали