Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

НачалоДокументи> Промени в горските територии

РДГ Шумен | Документи

ЗАПОВЕД № 375/19.05.2020 г. относно учредяване право на ползване за срок от 5 месеца

Заповед № 375/19.05.2020 г. на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 70, ал. 3 от Закона за горите и заявление, постъпило в Изпълнителна агенция по горите


Дата на публикуване: 21.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 374/19.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.05.2020 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 3 за 2020 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 19.05.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- I -1 от 14.05.202 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 351/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 350/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 349/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 348/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 318/23.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.04.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 32-I-1 от 22.04.2020 г. на коисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 281/03.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.04.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 24-II -1/01.04.2020 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.04.2020 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 2 за 2020 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 30.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ №1/30.03.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 264/26.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 27.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 263/26.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 26.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 31-I-1 от 24 март 2020 година на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 24.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ №2 OT 17.03.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 17.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 16.03.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 16.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-1 от 12.03.2020 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2–I–1 от 09.03.2020 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 10.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 05.03.2020 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 168/21.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут на енергиен обект върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 160/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 157/19.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут на енергиен обект за срок от 2 години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 140/14.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 17.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 14.02.2020 год. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 132/13.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІI-2 от 2020 година за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 12.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІI-1 от 2020 година за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 12.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-1/06.02.2020 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 06.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 102/04.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 78/31.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 31.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 24.01.2020 г. на комисия в РДГ Кюстендил за промяна на предназначението на поземлени имоти в горските територии

Дата на публикуване: 24.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2/20.01.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1/20.01.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 59/23.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-I-1 от 14.01.2020 г. на комисия в РДГ Стара Загора за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 23-I-1 от 02.01.2020 г. на комисия в РДГ Бургас за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1025/19.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 30-II-1 от декември 2019 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 17.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-321/16.12.2019 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 17.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 983/10.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 978/10.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 12.12.2019 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 11 декември 2019 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.12.2019 г. изтегли
 
Решение № 5-II-1/11.12.2019 г. на комисията в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 11.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 971/09.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-2 от 05.12.2019 г. от 05.12.2019 г. за поправка на явна фактическа грешка, допусната в РЕШЕНИЕ № 4-1 от 04.06.2019 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 06.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 959/05.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 940/02.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-301/02.12.2019 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна собственост

Дата на публикуване: 02.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 896/19.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 902/20.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 895/19.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 883/14.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 879/14.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок до 30.07.2021 г. върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.11.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 51-II-1 от 08.11.2019 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 08.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 849/30.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок до 21.02.2010 г. върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 31.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-II-2 от 18.10.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-II-1 от 18.10.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4 от 17 октомври 2019 година на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 29-II-1 от 11.10.2019 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 16 октомври 2019 година на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4 от 9 октомври 2019 година на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 10.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 775/07.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 776/07.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 756/27.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 7 от 24 септември 2019 г. на комисия в РДГ София относно предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 25.09.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 5 за 2019 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 28 от СЕПТЕМВРИ 2019 година на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 709/12.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 712/16.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6 от 16.09.2019 г. на комисия в РДГ София относно предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – държавна частна собственост

Дата на публикуване: 16.09.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 1 за 2019 г. от комисия назначена със заповед № РД 49-298/27.07.2016 г., на министъра на земеделието и храните

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 665/28.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 673/30.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 18 (осемнадесет) месеца върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 19.08.2019 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ ПЛОВДИВ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 19.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 631/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 630/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 629/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 627/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-1 от 07.08.2019 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 07.08.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1/07.08.2019 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 07.08.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 31 юли 2019 г. на комисия в РДГ София относно промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии –частна държавна собственост

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 4 за 2019 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 31.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 22-II-1 от 19.07.2019 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна собственост

Дата на публикуване: 25.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 579/22.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочни сервитути върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 578/22.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-1 от 23 юли 2019 г. на комисия в РДГ София за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – държавна частна собственост

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-2 от 23 юли 2019 г. на комисия в РДГ София за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – държавна частна собственост

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-1 от 23.07.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 4- II -1 от 22.07.2019 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 560/15.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 /две/ години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 561/15.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2- II -1 от 09.07.2019 година на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 –II -2 от 09.07.2019 година на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 3 за 2019 г. от комисия назначена със заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 14.05.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 1 за 2019 г. от комисия назначена със заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 03.05.2019 г. изтегли