Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

НачалоДокументи> Инвентаризация и планиране

РДГ Шумен | Документи

Заповед № 862/23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 26.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 861/23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 26.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 860/23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 26.10.2020 г. изтегли
 
Покана за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на ТП ДГС „ЗЕМЕН”

Дата на публикуване: 16.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 791/06.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Земен, област Перник


Дата на публикуване: 13.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 814/09.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 09.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 809/07.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за промяна на правилник за условията и реда за провеждане на заседанията на експертните съвети към ИАГ

Дата на публикуване: 08.10.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Пирдоп

Дата на публикуване: 07.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 744/16.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Сливница, Костинброд, Драгоман и Божурище, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Сливница


Дата на публикуване: 24.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 742/16.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Айтос, област Бургас


Дата на публикуване: 18.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 715/04.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Струмяни, област Благоевград


Дата на публикуване: 14.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 705/31.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за за приемане на извършена инвентаризация на основание чл.128, ал.3 и чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Ракитово.


Дата на публикуване: 01.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 673/24.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Асеновград, област Пловдив


Дата на публикуване: 28.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 680/25.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Пирдоп, област София


Дата на публикуване: 26.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 681/25.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Триград, област Смолян


Дата на публикуване: 26.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 640/12.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС "Академик Николай Хайтов" с. Хвойна


Дата на публикуване: 12.08.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Мъглиж

Дата на публикуване: 10.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 621/06.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Смолян.


Дата на публикуване: 06.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 620/06.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Тракия.


Дата на публикуване: 06.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 617/05.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Петрич за частта на влятото ТП ДГС Първомай


Дата на публикуване: 05.08.2020 г. изтегли
 
Отмяна на насрочените обществени обсъждания на проекта на ОПРГТ на област Монтана

Дата на публикуване: 04.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 584/22.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Силистра.


Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 583/22.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Твърдица.


Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 582/22.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Елхово


Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 575/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Шерба.


Дата на публикуване: 20.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 557/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Средец.


Дата на публикуване: 16.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 554/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Смядово 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 552/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Благоевград 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 550/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Черни лом гр. Попово.

 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 553/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Върбица 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-90/14.07.2020 г. на директора на РДГ Пазарджик за утвърждаване на Горскостопански план, изготвен за горите и горските територии, собственост на община Брацигово

Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 533/13.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Добринище.


Дата на публикуване: 13.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 526/13.07.2020 г на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен”

Комисия за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, плана за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен”.


Дата на публикуване: 13.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 527/13.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Ихтиман.


Дата на публикуване: 13.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 522/09.07.2020 г на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Катунци”

Комисия за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, плана за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Катунци”.


Дата на публикуване: 10.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 514/07.07.2020 г на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гурково”

Комисия за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, плана за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гурково”.


Дата на публикуване: 09.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 516/07.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Петрич

Дата на публикуване: 07.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-122/01.07.2020 г. на директора на РДГ Стара Загора за провеждане на съвещание във връзка с извършване на инвентаризация на горските територии

и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДЛС Мазалат


Дата на публикуване: 07.07.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане относно изработени Горскостопански план, План за опазването на горските територии от пожари и Ловностопански план за горските територии на ТП ДГС Ракитово

Дата на публикуване: 06.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД05-157/03.07.2020 г. на директора на РДГ Смолян на основан чл. 5, ал. 1, т. 1 от Устройствения правилник на РДГ, чл. 90, ал. 1, т. 2 и чл. 91, ал. 1, т. 2 Наредба №18/2015 г.

за инвентаризация и планиране в горските територии във връзка с проверка и приемане на изработения Горскостопански план за горските територи, собственост на община Борино


Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
Обява за провеждане на обществени обсъждания на Областен план за развитие на горските територии на област Монтана и Доклад за екологична оценка - документи.

Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 506/02.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Доспат, обл. Смолян


Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37 от Наредба 18/07.10.2015 год.

Дата на публикуване: 01.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 496/30.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Ракитово, обл. Пазарджик


Дата на публикуване: 01.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 493/30.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Първомай, обл. Пловдив


Дата на публикуване: 30.06.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Борино

Дата на публикуване: 26.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 464/18.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане и приемане на извършена инвентаризация на горските територии,

план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в района на дейност на ДГС Борино


Дата на публикуване: 18.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 452/10.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание във връзка с приемането на промяна на "План за ловностопански дейности" на ТП ДГС Етрополе

Дата на публикуване: 15.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 431/03.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Рилски манастир


Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет към Изпълнителна агенция по горите, проведено неприсъствено в периода от 30.04.2020 г. до 15.05.2020 г.,

за приемане на предложението за обособяване на стопански класове, турнуси за сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии и изработването горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж", ТП „Държавно горско стопанство Борино",  и ТП „Държавно горско стопанство Айтос"


Дата на публикуване: 29.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 368/15.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Заповед № 368/15.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от землощето на гр. Батак, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна”.


Дата на публикуване: 20.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 360/11.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Заповед № 360/11.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Годеч, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Годеч”, гр. Годеч


Дата на публикуване: 14.05.2020 г. изтегли
 
Заповед с рег.инд. ЗАП-330/29.04.2020 г.

Заповед за неприсъствено заседание на експертния съвет към ИАГ за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж”, ТП „Държавно горско стопанство Борино” и  ТП „Държавно горско стопанство Айтос“ 


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Борино 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”Борино”, област Смолян


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Мъглиж 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”Мъглиж”, област Стара Загора


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Айтос 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”Айтос”, област Бургас


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет към Изпълнителна агенция по горите, проведено неприсъствено в периода от 23.03.2020 г. до 10.04.2020 г., за приемане на предложението за обособяване на стопански класове,

турнуси за сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии и изработването горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „ДГС Гурково”, ТП „ДГС Гърмен”, ТП „ДГС Триград” и ТП „ДГС Доспат”


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 325/24.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Заповед № 325/24.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Девин, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Извора”, гр. Девин


Дата на публикуване: 24.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 276/02.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част на община Родопи, община К

Утвърждаване на ГСП на ТП "ДЛС Тракия"


Дата на публикуване: 09.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 261/20.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии

Заповед № 261/20.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Несебър, община Поморие и част от община Руен, област Бургас, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Несебър”, гр. Несебър


Дата на публикуване: 26.03.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет при ИАГ, проведен на 09.03.2020 г. за приемане на предложение за обособяване на стопански класове, турнуси на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи за държавните горски територии в район

ТП „ДГС Струмяни", ТП „ДГС Ракитово", ТП „ДГС Пирдоп" и ТП „ДГС Земен".


Дата на публикуване: 23.03.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет при ИАГ, проведен на 24.02.2020 г. за приемане на предложение за обособяване на стопански класове, турнуси на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи за държавните горски територии в район

ТП „ДГС Катунци", ТП „ДГС Първомай", област Благоевград, ТП „ДГС Първомай", област Пловдив, ТП „ДГС Асеновград" и задание за изменение на плана за ловностопанските дейности в района на дейност на ТП „ДГС Етрополе".


Дата на публикуване: 23.03.2020 г. изтегли
 
Заповед с рег.инд. ЗАП-260/20.03.2020

Заповед за неприсъствено заседание на експертния съвет към ИАГ за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гурково”, ТП „Държавно горско стопанство Гърмен”, ТП „Държавно горско стопанство Триград“ и ТП „Държавно горско стопанство Доспат”


Дата на публикуване: 20.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Доспат 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”ДОСПАТ”, област СМОЛЯН


Дата на публикуване: 20.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Триград 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За представяне, разглеждане и приемане на обособените стопанските класове, турнусите на сеч и размера на годишното ползване за периода 2020 – 2029 година в ТП “Държавно горско стопанство Триград”


Дата на публикуване: 19.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Гърмен 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За представяне, разглеждане и приемане на обособените стопанските класове, турнусите на сеч и размера на годишното ползване за периода 2020 – 2029 година в ТП “Държавно горско стопанство Гърмен”


Дата на публикуване: 18.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Гурково 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За представяне, разглеждане и приемане на обособените стопанските класове, турнусите на сеч и размера на годишното ползване за периода 2020 – 2029 година в ТП “Държавно горско стопанство Гурково”


Дата на публикуване: 18.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 234/13.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част на община Чирпан

община Братя Даскалови и част от община Стара Загора, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Чирпан


Дата на публикуване: 13.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 229/11.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Рудозем

и част от община Смолян, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Смилян


Дата на публикуване: 12.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 192/28.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за приемане на стопански класове и обема на годишното ползване от възобновителни сечи на ТП ДГС Струмяни, ТП ДГС Ракитово, ТП ДГС Земен и ТП ДГС Пирдоп

Дата на публикуване: 28.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 161/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Тервел,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДЛС Теревел


Дата на публикуване: 20.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 139/14.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на Експертен съвет за приемане на стопански класове

Дата на публикуване: 20.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 155/19.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Кюстендил,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДЛС Осогово


Дата на публикуване: 19.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 152/18.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Нова Загора,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Нова Загора


Дата на публикуване: 18.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 124/12.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Кюстендил,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Кюстендил


Дата на публикуване: 12.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 113/07.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Симитли,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Симитли


Дата на публикуване: 11.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 88/03.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари

в границите на общинина Вършец и част от община Берковица, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Берковица


Дата на публикуване: 04.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 37/17.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Кресна,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Кресна


Дата на публикуване: 28.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 38/17.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на общините Дряново и Трявна,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Плачковци


Дата на публикуване: 28.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 68/27.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на общините

Пловдив, Съединение, "Родопи", Куклен, "Марица" и Стамболийски, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Пловдив


Дата на публикуване: 28.01.2020 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2019 г.

Дата на публикуване: 24.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 39/17.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за отменяне на Заповед № 41/12.01.2018 г.

Дата на публикуване: 17.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 35/15.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на допустими цени за едновременно извършване на инвентаризация на горски територии

Дата на публикуване: 17.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 41/12.01.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на допустими цени за едновременно извършване на инвентаризация на горски територии

Дата на публикуване: 17.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1024/19.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на Столична община

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС София


Дата на публикуване: 19.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 996/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари на ТП ДЛС Витошко-Студена

Дата на публикуване: 16.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-376/04.12.2019 г. на директора на РДГ София за назначаване на комисия за извършване на проверка на терен на горскостопански план за 2019 г. за горски територии, собственост на Столична община

Дата на публикуване: 04.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-288/20.11.2019 г. на директора на РДГ Смолян за провеждане на съвещание във връзка с приемане на горскостопански план за горските територии, стопанисвани от ГПК "Касъм дере", с. Момчиловци

Дата на публикуване: 20.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 870/13.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 37 , ал. 3 от Наредба № 18 - ТП ДГС София, ТП ДГС Сливница, ТП ДГС Пловдив и ТП ДЛС Несебър

Дата на публикуване: 13.11.2019 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № РД 05-168/24.10.2019 г. на директора на РДГ Пазарджик за назначаване на комисия за извършване на инвентаризация и планиране в горските територии на Община Велинград

Дата на публикуване: 28.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 828/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба № 18 - ТП ДГС Силистра, ТП ДГС Смолян и ТП ДЛС Тракия

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 827/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13, чл. 63 и чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Смядово, ТП ДГС Върбица, ТП ДЛС Черни лом, ТП ДЛС Шерба и ТП ДЛС Тервел

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 826/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13, чл. 63 и чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Средец, ТП ДГС Елхово, ТП ДГС Твърдица, ТП ДЛС Мазалат и ТП ДГС Чирпан

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 824/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба № 18 - ТП ДГС Добринище, ТП ДГС Благоевград, ТП ДГС Рилски манастир, ТП ДГС Ихтиман и ТП ДГС Брезник

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДЛС Несебър

Дата на публикуване: 21.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Сливница

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
Заповед №РД 16-366/11.10.2018 г. на директора на РДГ Бургас за определяне на комисия на основание чл.5 ал.1 от "Методика за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии" на територията на ТП ”ДГС Айтос”

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
Горскостопански план на ТП ДЛС Тервел

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 810/15.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Несебър

Дата на публикуване: 16.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии, на изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари

и на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на община Тервел, област Добрич, в района на дейност на ТП ДЛС „Тервел“


Дата на публикуване: 08.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 773/04.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Петрич, ТП ДЛС Симитли, ТП ДГС Нова Загора, ТП ДГС Кюстендил и ТП ДГС Годеч

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Пловдив

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане относно изработен нов горскостопански план за горските територии, собствност на община Върбица

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 742/24.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Кресна, ТП ДЛС Осогово, ТП ДГС Плачковци и ТП ДГС Берковица

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
Заповед №РД 16-270/03.09.2018 г. на директора на РДГ Бургас на основание чл.5, ал.1 от "Методика на контрол на дейнотите по инвентаризация на горските територии"

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 705/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Сливница

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 704/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Петрич

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 703/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Чирпан

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 702/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Тервел

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 701/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС София

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 700/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Смилян, ТП ДЛС Извора, ТП ДЛС Тракия и ТП ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане относно изработен нов горскостопански план за горите, собствност на община Брацигово

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС София

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДГС Чирпан

Дата на публикуване: 10.09.2019 г. изтегли
 
Заповед РД-05-225/09.09.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в стопанисвани и управлявани от ГВК "Чифлика", с. Стърница, община Баните

Дата на публикуване: 10.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 672/30.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 90 от наредба № 18 - ТП ДГС Габрово и ТП ДГС Елена

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 640/20.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 608/05.08.2019 г.

Дата на публикуване: 30.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 664/28.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 92 от наредба № 18 - ТП ДГС Габрово

Дата на публикуване: 29.08.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДГС Годеч

Дата на публикуване: 28.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 609/05.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Симитли

Дата на публикуване: 23.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 638/20.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Кюстендил

Дата на публикуване: 22.08.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари

и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Нова Загора

 


Дата на публикуване: 13.08.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДГС Берковица

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
Обява за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване: 30.07.2019 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план

за горските територии - държавна собственост, за влятото ТП „ДГС-Кричим” и ловностопански участък „Тъмраш”, в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство-Тракия”, с.Стряма, обл.Пловдив към “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян


Дата на публикуване: 16.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 535/04.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Осогово

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 534/04.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Плачковци

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 533/04.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 525/03.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Берковица

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-152/03.07.2019 г. на Директора на РДГ Стара Загора.

Заповед № РД 05-152/03.07.2019 г. за провеждане на съвещание във връзка с извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС – Мъглиж, гр. Мъглиж, област Стара Загора.


Дата на публикуване: 03.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-151/03.07.2019 г. на Директора на РДГ Стара Загора.

Заповед № РД 05-151/03.07.2019 г. за провеждане на съвещание във връзка с извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС – Гурково, гр. Гурково, област Стара Загора.


Дата на публикуване: 03.07.2019 г. изтегли
 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН НА ТП „ ДГС СМИЛЯН“

Дата на публикуване: 01.07.2019 г. изтегли
 
Провеждане на съвещание във връзка с разглеждане и приемане на инвентаризация на горските територии и изработването на горскостопански карти и горскостопански план, в района на дейност на ТП „ДГС Кресна“.

Дата на публикуване: 01.07.2019 г. изтегли
 
Провеждане на съвещания във връзка с разглеждане и приемане на инвентаризация на горските територии

и изработването на горскостопански карти, горскостопански план, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в районите на дейност на териториални поделения: ТП “ДГС Смилян”, ТП “ДЛС Девин” – Извора, ТП “ДЛС Тракия”


Дата на публикуване: 26.06.2019 г. изтегли
 
Заповед РД-16-207/12.06.2019 г. на директора на РДГ Бургас за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП "ДГС Айтос"

Дата на публикуване: 13.06.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-178/30.05.2019 г. на директора на РДГ София за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Пирдоп

Дата на публикуване: 31.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-176/28.05.2019 г. на директора на РДГ Пловдив за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Първомай

Дата на публикуване: 30.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-175/28.05.2019 г. на директора на РДГ Пловдив за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Асеновград

Дата на публикуване: 30.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-225/29.05.2019 г. на директора на РДГ Кюстендил за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Земен

Дата на публикуване: 30.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-56/28.05.2019 г. на директора на РДГ Варна за комисия за приемане на горскостопански план за горските територии, собственост на община Вълчи дол

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-114/28.05.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Триград

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-113/28.05.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Доспат

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-112/28.05.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Борино

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли