Начало

РДГ Шумен

   РДГ – Шумен носи името на град Шумен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Шумен се намира в източната част на Северна България като граничи на север с РДГ – Русе, на изток с РДГ – Варна, на юг с РДГ – Бургас и РДГ – Сливен и на запад с РДГ – Велико Търново.
   Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Шумен стопанисва горския фонд на територията на областите Шумен и Търговище с прилежащите им общини: Попово, Опака, Търговище, Велики Преслав, гара Хитрино, Шумен, Венец, Каолиново, Никола Козлево, Нови Пазар, Каспичан, Антоново, Омуртаг, Върбица и Смядово.


Апел!

Уважаеми съграждани,

 

от месец сме свидетели на изключително висока пожароопасна обстановка в страната, породена от трайно засушаване. Високите температури и липсата на валежи доведоха до избухване на пожари и бързото им разпространяване на големи площи на територията на цялата страна. На фона на тази обстановка, към настоящия момент,  РДГ Шумен отчита на своята територия само 2 възникнали пожара в горски територии, на ограничени площи и без нанесени щети по дървесната растителност като резултат от бързата реакция на службите за Пожарна и аварийна безопасност и служителите по горите.

Статистиката сочи, че 80-90% от възникналите пожари в страната са предизвикани  от човешка небрежност или неспазване изискванията при боравене с огън.

       РДГ Шумен призовава жителите на гр.  Шумен при провеждането на пикници и  посещения на територията на ДПП „Шуменско плато“, както и на други места за отдих, с цел недопускане  на пожари при паленето на огън, да  използват определените и обозначени за целта места.  Апелираме за по-голяма бдителност и отговорност да не се оставя незагасен огън при напускане на местата.

 РДГ Шумен призовава земеделските производители да не палят огън в териториите в които извършват дейност, както и да се въздържат от палене на стърнища.

 Обръщаме се към гражданите  на  Шумен да спазват правилата за противопожарна безопасност и да бъдат бдителни, като веднага сигнализират при поява на пожар. Нека опазването на   горите и горската растителност бъде наш основен  приоритет през горещия летен сезон.

 

 

 РДГ ШУМЕН

Работно време:

8:30-12:00 - 12:30-17:00

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн

Дежурен телефон за сигнали от собственици или ползватели на обекти по чл. 206 от Закона за горите регистрирани в териториалния обхват на РДГ Шумен:

087 771 91 12

Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995