Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2021/02Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.02.2021 - Подкрепа за кампания „Да съхраним вековните дървета на България“

Изпълнителна агенция по горите чрез своите регионални дирекции по горите и специализирани териториални звена се включва в инициативата „Да съхраним вековните дървета в България“, организирана от Асоциация на парковете в България (АПБ). Инициативата цели да се съхрани ценното природно наследство, завещано ни от нашите предшественици лесовъди. Чрез опазването на вековните дървета в страната ще се запазят дървесни индивиди, съхраняващи ценна генетична информация, която може да се използва за горски репродуктивни материали. 

В рамките на кампанията специалисти дендролози ще оценяват на терен възрастта и състоянието на отделни дървесни индивиди и ще изготвят експертен доклад. Асоциацията на парковете се ангажира с осъществяването на контакт със собствениците на имотите и със събирането на информация за стари вековни дървета на територията на страната. Кампанията ще продължи през цялата 2021 г.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност