Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2021/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

06.10.2021 - БЮЛЕТИН - ОТ 27 СЕПТЕМВРИ ДО 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 27 СЕПТЕМВРИ ДО 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

За периода от 27 септември до 3 октомври 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 8519 проверки.

Проверени са 435 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 597 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1986 превозни средства, транспортиращи дървесина, 4424 ловци, 163 риболовци, и 914 физически лица.

През изминалата седмица са съставени общо 55 констативни протокола и 134 акта за установени нарушения, от които 128 акта по Закона за горите, четири акта по Закона за лова и опазване на дивеча и два акта по Закона за рибарството и аквакултурите.

Задържани са 0,33 кубически метра обла строителна дървесина, 98,55 пространствени  кубически метра дърва за огрев, 7 моторни превозни средства, 4 оръжия, 4 риболовни уреда и др.

Без сериозни нарушения протече откриването на групов лов на дива свиня и местен дребен и едър дивеч.

По време на първите два ловни излета бяха извършени множество проверки на територията на цялата страна.

Горски служители от Регионална дирекция по горите - Бургас и Югоизточно държавно предприятие са констатирали четири лица, които ловували без издадено разрешително за ловния район. На нарушителите са съставени четири акта по Закона за лова и опазване на дивеча. Оръжието е задържано.

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите - Сливен задържаха и иззеха 24,5 пр. куб. м незаконно добита дървесина при проведена, на  1 октомври 2021 г., акция в с. Веселиново на територията на община Тунджа, област Ямбол. 

Проверката е извършена съвместно със служители на МВР Ямбол и Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен. Проверени са над 50 домакинства, съставени са 12 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. 

Образувани са две досъдебни производства.

Незаконна сеч в недържавни гори, стопанисвани от горскопроизводителна кооперация, констатираха горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Смолян. Нарушението е разкрито при рутинна проверка в землището на с. Момчиловци.

Проверяващите установили отсечени дървета от дървесен вид смърч, без контролна горска марка и без позволително за сеч. Общото количество отсечена дървесина възлиза на около – 17 пр. куб. м. дърва като на склад са налични само 5 пр. куб. м.

За констатираното нарушение е съставен констативен протокол и са уведомени органите на МВР.

Работата по случая продължава.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Берковица,  Кърджали, Ловеч и Пазарджик. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Враца“ и ТП „Държавно горско стопанство Лесидрен“, на  Югозападно държавно предприятие  гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Селище“ и ТП „Държавно ловно стопанство Чепино“, на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен  – ТП „Държавно горско стопанство Хасково“. Извършени са общо 106 проверки, в това число на 3 обекта за добив на дървесина, 3 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 30 превозни средства, 63 ловци и 7 физически лица. Съставени са един акт по Закона за горите и 4 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ Кърджали и РДГ Пазарджик. 

През отчетния период служителите от Дирекция на Природен парк „Беласица“ почистиха от храсти туристическия маршрут от село Ключ до водопад Мангъро. Сменени са 4 повредени коматексови части с информация, на таблата разположени по веломаршрут „Алея на здравето“ над град Петрич и в градинките в градската част. Поставени са обозначителни табели с имена на водопад Чатала и водопад Ресначо. Извършени са дейности по новият маршрут от село Коларово до Коларовски водопади.

В Природен парк „Врачански Балкан“ бе отбелязан Международния ден на туризма с организиран преход до водопад Скакля. В инициативата взеха участие над 30 граждани от гр. Враца. Инициативата бе съвместна с Община Враца. На 28 октомври беше открита изложба с постери, изготвени от ученици от СУ “Васил Кънчов” на тема  „Красива България“ в ПЦ „Натура“. Ученици от Природо-математическа гимназия гр. Враца посетиха ПЦ "Натура" с цел запознаване с ПП „Врачански Балкан“

На територията на Природен парк „Витоша“ се проведоха две доброволчески акции - за боядисване на 60 стълба, част от зимната маркировка от Черни връх до х. Кумата, както и за възстановяване на  парковата инфраструктура в м. Офелиите с участието на 40 човека от БНП Париба Кардиф. Осиновителите Мерк, за пети пореден път тази година, почистваха водостоците по алеята м. Белите брези – Златни мостове.

Служителите от Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“ извършиха сезонно почистване и поддръжка на местообитанията на орхидеята Обикновена пърчовка на поляните „Голяма Бежана“ и „Осеновска поляна“ по проект по ОПОС "Подобряване природозащитното състояние на видове и типове местообитания на територията на ПП „Златни пясъци". Извършен е мониторинг на видове по Директива 92/43 ЕЕС и по специално на видове от рода Artemisia. 

Международният ден на туризма беше отбелязан и в Природен парк „Сините камъни“ с поход и беседа. Служителите в Дирекцията извършиха мониторинг на определени видове птици и почистиха м." Меча поляна" и детски кът "Кълвача". На 02.10.2021 г. се извърши традиционното есенно почистване на ПП „Сините камъни“, в което се включиха близо 260 човека. Проведе се „Нощ на прилепите“ с 15 третокласници от НУ "Васил Левски" гр. Сливен. 

Мониторинг на боровинката извършиха служителите на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“. Направена бе проверка на инфраструктурата, във връзка с осигуряването на устойчивост по приключен проект по ОПОС. Подсигурена е храна за подхранване на грабливите птици на площадката в местността "Ризваница". Проведено е наблюдение за установяване на наличие на мечка в отделни райони на парка.

Служителите на ДПП „Странджа“ извършиха почистване и ремонтни дейности по няколко туристически маршрута. Съвместно с експерти от Регионална дирекция по горите – Бургас участваха в проверка на територията на ТП „Държавно горско стопанство Звездец”.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност