Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2021/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

02.11.2021 - Над 63 600 проверки са извършили горските служители през октомври

От 4 до 31 октомври 2021 г. екипи от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия и техните териториални поделения са извършили общо над 63 600 проверки в цялата страна. Целта на инспекциите е както установяване на нарушения, така също и осъществяване на превенция в периода на масово снабдяване с дърва за огрев. Извършват се и проверки за спазване на ловното законодателство при провеждане на ловните излети след откриване на ловния сезон на най-масово практикувания лов у нас на местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня.

Проверени са обекти за ползване, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и физически лица.

Съставени са общо 880 акта за установени нарушения по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите.

Горските служители са задържали 770 пространствени куб. м дърва за огрев, 143 плътни куб. м обла строителна и фасонирана дървесина, 43 моторни превозни средства, с които е транспортирана незаконна дървесина, 23 моторни триона, 5 оръжия, коне, каруци, инструменти за добив на дървесина и др.

Въпреки тежката епидемиологична обстановка в страната, за последната седмица на месеца от служители на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите са извършени общо 6832 проверки, а 7779 от държавните предприятия и техните териториални поделения – държавните горски и ловни стопанства.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност