Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2022/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.01.2022 - Изпълнителна агенция по горите с ново приложение за проверка на превозни билети от временен склад

От днес Изпълнителна агенция по горите е с ново приложение за проверка на превозни билети, издадени от временен склад. То е разработено от експерти от отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“ и целта му е по-голяма прозрачност и възможност за по-добър контрол върху дейностите, извършвани в горските територии на страната.

В електронната страница на Изпълнителна агенция по горите, в модул „Превозни билети“ се съдържа интерактивна карта на България. На нея са обозначени броят на валидните превозни билети, издадени от временните складове. Всеки служител в системата на горите, всеки гражданин може да извърши проверка за превозното средство, количеството и вида на транспортираната с него дървесина, както и мястото на получаването й. Информацията е визуализирана, като са публикувани снимки с натоварените с дървесина автомобили, преди тръгването им от временния склад.

Експертите от ИАГ, които разработиха новата интерактивната версия, надградиха съществуващия модул и от днес проверките, в тази част от дейностите по контрола и опазването на горските територии  ще бъдат по-ефективни. Всеки заинтересован ще има възможност да получи пълна информация, както и да сигнализира при установени нередности. 

Създаденият модул е една от поредицата стъпки, които ИАГ предприема за повишаване на прозрачността на дейностите, които се извършват в горите.

http://new.iag.bg/cgi-bin/map_ps.cgi

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност