Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2022/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

26.01.2022 - Лесозащитна станция – Варна вече разполага с томограф за установяване на увреждания на дърветата

Лесозащитна станция – Варна вече разполага с „томограф за дърветата“. С него служителите от Станцията ще имат възможност да извършват по-прецизно лесопатологично обследване на механичното състояние на проверяваните дърветата. 

Томографът е снабден със сензори, които възпроизвеждат трептене и чрез специализиран софтуер се създава графика, която дава информация за размера и местоположението на уврежданията, и евентуалната посока на падане на дървото, спрямо механичния състав на дървесината. Чрез него могат да бъдат изведени данни за дървесината, респективно за наличието на дървесина с по-висока плътност, както и за такава с нарушен механичен състав. 

Посредством използването на допълнително устройство ще има възможност да се извършва оценка на състоянието и на кореновата система на обследваните дървета. 

Томографът е закупен по Програма за развитие на селските райони, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, в изпълнение на проект  „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция гр. Варна“. 

В изпълнение на дейностите по проекта всички служители в Лесозащитна станция гр. Варна преминаха обучение за работа с томограф.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност