Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2022/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.10.2022 - Преустановена е работата на три сечища в община Омуртаг след проверка на екип на ИАГ

Експерти от Изпълнителна агенция по горите и екип на Регионална дирекция по горите – Шумен установиха 143 пл. куб. м незаконно отсечена дървесина в землището на с. Птичево, община Омуртаг. Нарушението е констатирано при извършена проверка през последните два дни на територията на Държавно горско стопанство – Омуртаг. Проверени са три подотдела като е установено, че за  насажденията има издадени позволителни за сеч за събиране на остатъчна от промишлен дърводобив вършина, от местното население по изготвени списъци от кмета на селото. Експертите констатирали, че вместо събиране на остатъчна вършината, е извършена сеч на немаркирани дървета без  издадено позволително. Обемът на незаконно отсечената дървесина е над 143 пл. куб. м.  Отговорните длъжностни лица, издали и получили позволителните за сеч, са санкционирани с актове по Закона за горите. Работата в сечищата е преустановена. Предстои преписката да бъде изпратена на Районна прокуратура.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност