Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2022/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.10.2022 - Служители по горите спряха сечта в горски територии в землището на с. Огоя, община Своге

Поредно сечище беше спряно в землището на с. Огоя, община Своге след проверка на 25.10.2022 г. на Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите – София. Инспекцията установява, че предвидената принудителна сеч с интензивност 60 % не отговаря на състоянието и извършеното маркиране в насаждението, което е в нарушение на правилата за съответната сеч. Средната степен на повредите не надвишава 25 % за цялата площ на подотдела. Направени са нови извозни пътища с дължина 1300 м, които не са утвърдени в технологичните планове на насажденията. Позволителното за сеч е обезсилено със заповед на директора на РДГ – София. Това е поредното сечище, работата в което е спряна след проверка на горските служители. 

Единадесет заповеди за обезсилване на позволителните за сеч и спиране на сечта в обхвата на ДГС Своге са издадени от Регионална дирекция по горите – София през последните три години. Повече от 400 проверки са извършени само в обекти за добив на дървесина, в резултат на което са съставени 60 акта за извършени нарушения на Закона за горите.

Проверките, свързани с контрол на горските територии на територията на община Своге, независимо от собствеността им, продължават със същия интензитет, с който се провеждат през последните години. 

Това е една от териториите с нарушения в страната, като незаконосъобразни дейности се установяват, включително и в частни гори, над 2 ха, където ангажимент за опазване на територията, съгласно Закона за горите носи собственика на имота. Такъв е случаят с установените нарушения преди месец в частни горски имоти, попадащи в землището на село Огоя. Собственикът притежава обща площ повече от 1000 ха горски територии, за чието опазване е предприел необходимите мерки, съгласно Закона за горите като е наел лица, които да отговарят за опазването им.  

Въпреки това, миналия месец служители на РДГ-София, при извършване на проверки, са установили незаконна сеч в два подотдела, за които няма издавани позволителни за сеч за 2022 г. и в които проверяващите установяват отсечени около 1000 бр. дървета. При инвентаризация в съседно насаждение, държавна собственост с издадено позволително за сеч, е установено разминаване между реално отсечената дървесина и тази, която е експедирана. В два други гранични подотдели общинска горска територия е установена сеч на дървета без да има издавани позволителни за сеч през 2021 г. и 2022 г. 

Преписките са изпратени до Районна Прокуратура - Костинброд за проверка за наличие на данни за извършено престъпление. 

За последните три години 6 сигнала са изпратени до РП Костинброд.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност