Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини - 2019/06

РДГ Шумен | Новини

10.06.2019 Участие в Заключителна конференция и в работна среща по проект CAMARO-D
Екипът за управление от ИАГ на Проект „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав” - CAMARO-D, взе участие в Заключителна конференция и в работна среща на проекта.
предишна страница 1 | 2 следваща страница