Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност: 15.12.2022

Длъжност: Главен специалист „Горски инспектор“ – 2 щатни бройки
Звено: РДГ Шумен

Главен специалист „Горски инспектор“ – 2 щатни бройки

 изнесено звено „Търговище“       1 щатна бройка

 

                           изнесено звено „Шумен“             1 щатна бройка

 

 

Материали