Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 06.03.2023

Длъжност: Обява за конкурс за длъжността главен счетоводител в Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Материали