Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност: 14.11.2023

Длъжност: Специалист – горски инспектор - 3 щатни бройки
Звено: РДГ Шумен

Специалист – горски инспектор в Дирекция „Горско стопанство“, звено „Шумен“ – 1 щатна бройка и изнесено звено "Търговище - 2 щатни бройки

Материали