Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2022/01Новина

РДГ Шумен | Новини

18.01.2022 - Уведомление към собствениците на имот с кадастрален номер 58949.30.1

Уведомление от РДГ Шумен по чл.26 ал.1 от АПК към собствениците на имот с кадастрален номер 58949.30.1 за започване на производство по утвърждаване на горскостопанска програма

 
Документи