Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2022/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.12.2022 - Нерегламентирана сеч на 66 дървета установиха служителите от РДГ - Смолян

Нерегламентирана сеч на 66 бр. дървета от видовете благун и бял бор установиха служители от Регионална дирекция по горите - Смолян. Нарушението е извършено в частна горска територия в землището на гр. Златоград. Общото количество на отсечената без издадено писмено позволително дървесина възлиза на 20 куб. м. Проверяващите са констатирали, че част от дървета са били маркирани с контролна горска марка. Нарушителите не са установени, а в сечището са били налични само 3 куб. м от незаконно добитата дървесина.    

Незабавно са уведомени органите на МВР.