Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини - 2023/2

РДГ Шумен | Новини

24.02.2023 Екип на ИАГ и РДГ разкри измама с незаконна дървесина
Дейността в насаждението е спряна