Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Върбица

Контакт със звеното:
Директор: инж. Ваиз Кимов
Телефон: 053912106
Факс: 053912038
Електронна поща: dlvarbitca@nug.bg
Адрес: гр. Върбица, ПK 9870, ул. Септ. въстание № 133

Интернет страница: www.varbitca.iag.bg

ДГС "Върбица" носи името на гр. Върбица - административен център на община гр. Върбица, Шуменска област. Горите на стопанството се намират в югозападната част на Шуменска област и граничат на север с ДГС “Търговище” и ДЛС "Велики Преслав", на изток с ДГС "Смядово", на юг с ДГС "Садово", на югозапад с ДГС "Котел" и на запад с ДГС "Тича" и ДГС “Омуртаг”. Лесоустройствен план