Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Нови пазар

Контакт със звеното:
Директор: инж. Петър Железов
Телефон: 05372033
Факс: 05372557
Електронна поща: dln_pazar@nug.bg
Адрес: гр. Нови пазар, ПK 9900, ул. Цар Освободител № 44

Интернет страница: www.novi_pazar.iag.bg

ДГС "Нови Пазар" е получило името си от гр.Нови Пазар - най-големият град в района, където е и седалището на неговото административно управление. На север граничи с ДЛС "Каракуз” - Дулово и ДГС "Тервел", на изток с ДГС "Суворово" и ДГС "Провадия", на юг с ДГС "Провадия" и ДГС "Шумен", на запад с ДГС "Шумен" и ДГС "Исперих". Територията на ДГС "Нови Пазар" се намира в Шуменска област и обхваща горите в землищата на следните общини:
Община гр. Нови Пазар,…
Лесоустройствен план