Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Преслав

Контакт със звеното:
Директор: инж. Радослав Генчев
Телефон: 05382613
Факс: 05382106
Електронна поща: ddspreslav@nug.bg
Адрес: гр. В. Преслав, ПK 9850, ул. Симеон Велики № 10


ДЛС "Преслав" носи името на град Велики Преслав, където се намира нейното седалище. Територията на ловното стоапнство се намира в Североизточна България, в югозападната част на Шуменска област. На север и североизток граничи с ДГС "Шумен", на изток с ДГС "Смядово" и работни земи, на юг и югозапад с ДГС "Върбица", язовир "Тича" и работни земи и на запад и северозапад с ДГС "Търговище" и работни земи.
ДЛС "Преслав" се намира на територията на 20 земли…
Лесоустройствен план