Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Смядово

Контакт със звеното:
Директор: инж. Сава Савов
Телефон: 053512280
Факс: 053512280
Електронна поща: dlsmiadovo@nug.bg
Адрес: гр. Смядово, ПK 9820, ул. Ришки проход № 2

Интернет страница: www.smiadovo.iag.bg

ДГС "Смядово" носи името на град Смядово, където се намира неговото седалище. Територията му се намира в Североизточна България, в южната част на Шуменска област. На север граничи с ДГС "Шумен", на изток с ДГС "Провадия" и ДГС "Цонево", на юг с ДГС "Айтос" и ДГС "Карнобат", на запад с ДЛС "Преслав" и ДГС "Върбица".
Горите на ДГС "Смядово" се намират на територията на община Смядово, съставена от землищата на град Смядово и селата Александрово, Бял бряг, …
Лесоустройствен план