Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Паламара

Контакт със звеното:
Директор: инж. Цветелин Миланов
Телефон: 053432106
Факс: 053432049
Електронна поща: ddspalamara@nug.bg
Адрес: с. Венец, ПK 9871, ул. Кирил и Методий № 17

Интернет страница: www.palamara.iag.bg

ДЛС "Паламара" носи името на едноименна местност в землището на с. Борци. Горите на ловното стопанство са в северната част на Шуменска област и граничат: на север и североизток с ДГС “Нови Пазар", на изток и юг с ДГС “Шумен", на югозапад с ДГС “Разград" и запад и северозапад с ДГС "Исперих".
Територията на ДЛС "Паламара" е разположена изцяло в границите на община с. Венец, като включва следните землища: Изгрев, Буйновица, Осеновец,…
Лесоустройствен план